World Invest vos - stavebnictví, doprava, obchod


Referenční stavby

Výstavba kanalizace Drmaly, Vysoká Pec

Snahou tohoto projektu bylo centralizovat veškeré splaškové vody na jednu ČOV umístěnou v obci Vysoká Pec,díky tomu provést zrušení nevyhovujících žump a septikům a realizací stavby postupně dojít ke zlepšení životního prostředí a geologických podmínek v obci.

Výstavba 25 rodinných domů Spořice 2010/11

Společnost WORLD INVEST v.o.s. postavila 25 rodinných domů v klidné lokalitě Spořice. Rodinné domy včetně pozemků o velikosti 104m2 a 140m2 jsou připraveny k prodeji. Pozemky jsou o rozloze od 600m2 do 900m2. V případě zájmu kontaktujte Pavla Dologha na telefonu 777 478 285.

Obchodní centrum Frýdlant 2010/11

ČOV Ferona a.s. Chomutov 2010/11

V rámci ekologických opatření a splnění limitů , byly vyřešeny splaškové vody a sanace stávajícího septiku. Stávající septik byl vyčištěn a sanován , dále zde bylo osazeno přečerpávání kalů. Dále byla osazena kompaktní biologická čistička odpadních vod pro 50 ekvivaletních obyvatel.

Zateplení centrálních koupelen a šaten 2010/11

Zateplení centrálních koupelen a šaten , Severočeské doly a.s.Chomutov ,Doly Bílina 2011 Kompletní řešení zateplení obvodového pláště. Stávající fasáda byla zateplena kontaktním zateplovacím systémem tl 100, minerální vata.Veškeré stávající okenní výplně vyměněny za PVC okna Gealan , vstupní portály nahrazeny Al dveřmi , veškerá vrata nahrazeny za nové zateplené ocelové vrata. Dále byl opraven hromosvod , ocelové a klempířské prvky vyměněny.

Likvidace staveb - Radovesická výsypka 2009/10

Likvidace staveb a zbytkových stavebních konstrukcí Severočeské doly a.s., Doly Bílina, Radovesická výsypka 2009/10 V rozsahu SoD Odstraněny veškeré nadzemní kce ( např protihlukové stěny ) ale i podzemní ( patky , panelové a asfaltové plochy). Veškeré kce byli mechanicky rozrušeny a nadrceny na fakci 0/32. Veškeré materiály byly podrobeny rozboru.Tato drť byla převozena do lomu pro účely zpevněných cest.


Stavební činnost - další články


novinky

02-9-2011

Výherci soutěže z tiskoviny WORLDNEWS

Výsledky losování soutěže !

Dne 1.9....


kontakty

World Invest v.o.s.
Obecní 23, 431 11 Otvice, Czech republic
Tel: +420 474 684 585
Fax: +420 474 684 586
GPS: 50°28'48.153"N, 13°27'15.679"E


Hlavní menu


Patička a copyright